Mắt thần Archie AW4610C-22, Chất liệu bằng Đồng, Màu Vàng

Liên Hệ