Bas Thân Khóa (911.39.825) – HAFELE

155,100

– Bas cho thân khóa, Inox mờ