THIẾT BỊ MÃ HÓA/TRUY SUẤT/ĐỌC THẺ/ĐỌC THẺ THANG MÁY VICKINI 36008/36009/36010/36011 BT

5,368,000

THIẾT BỊ MÃ HÓA/TRUY SUẤT/ĐỌC THẺ/ĐỌC THẺ THANG MÁY VICKINI 36008/36009/36010/36011 BT
QUY CÁCH: 

36008.001: 3 CÁI/THÙNG
36009.001: 4 CÁI/THÙNG
36010.001: 4 CÁI/THÙNG
36011.001: 4 CÁI/THÙNG

Danh mục: