THANH RAY TRƯỢT 3 TẦNG IVAN (02451.250/300/350/400/450/500) ZNP/BPR – KẼM XANH/ĐEN MỜ SƠN

33,000

THANH RAY TRƯỢT 3 TẦNG IVAN (02451.250/300/350/400/450/500) ZNP/BPR – KẼM XANH/ĐEN MỜ SƠN
15 CẶP/THÙNG
Danh mục: