THANH RAY MÁNG IVAN 17004.001/17005.001-2000MM SC

24,200

Mã sản phẩm: 17004.001, 17005.001
Ray nhôm 17004.001 (FZ-V4) 17004.001 SC crom mờ – 27.500 VND
Ray nhôm 17005.001 (FZ-V5) 17005.001 SC crom mờ – 24.200 VND
Quy cách: 200 cây/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Nhôm
Danh mục: