TAY TỦ IVAN 09661 SC

30,303

Mã sản phẩm: 09661.064 09661.096, 09661.128
Tay tủ IVAN 09661.064 SC/CP crom mờ – bóng – 38.500 VND – Quy cách: 350 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09661.096 SC/CP crom mờ – bóng – 30.030 VND – Quy cách: 300 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09661.128 SC/CP crom mờ – bóng – 33.495 VND – Quy cách: 250 Cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Nhôm
Danh mục: