TAY CỬA VICKINI 42146.001 BSN/AC/CF

430,100

Mã sản phẩm: 42146.001 AC, 42146.001 BSN, 42146.001 CF
Tay cửa VICKINI 42146.001 BSN – Quy cách: 24 cái/thùng
Tay cửa VICKINI 42146.001 AC   – Quy cách: 24 cái/thùng
Tay cửa VICKINI 42146.001 CF   – Quy cách: 24 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Hợp kim

 

Danh mục: