TAY CỬA VICKINI 42014

58,358

Mã sản phẩm: 42014.125 SS, 42014.125 AC, 42014.150 AC, 42014.150 SS, 42014.200 AC, 42014.200 SS

Là dòng tay nắm cửa nhỏ không có khóa. Dạng que thẳng truyền thống, nhấn 3 rãnh tròn trang trí ở 2 đầu. Có 2 màu trắng inox và nâu cùng nhiều kích thước tùy chọn. Thích hợp cho các cửa phòng, cửa sổ gu giản đơn

Tay cửa VICKINI 42014.125 SSS trắng – 58,358 VND – Quy cách: 144 cái/thùng
Tay cửa VICKINI 42014.150 SSS trắng – 63,235 VND – Quy cách: 144 cái/thùng
Tay cửa VICKINI 42014.200 SSS trắng – 66,381 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay cửa VICKINI 42014.125 AC nâu     – 52,300 VND – Quy cách: 144 cái/thùng
Tay cửa VICKINI 42014.200 AC nâu     – 60,500 VND – Quy cách: 120 cái/thùng

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox
Danh mục: