KẸP KÍNH VICKINI 66078 PSS/SSS

377,300

Mã sản phẩm: 66078.090 PSS/SSS, 66078.091 PSS/SSS, 66078.092 PSS/SSS, 66078.135 PSS/SSS, 66078.180 PSS/SSS

66078.090 PSS/SSS: 408.351 / 356.442

66078.091 PSS/SSS: 408.351 / 356.442

66078.092 PSS/SSS: 644.773 / 584.841

66078.135 PSS/SSS: 584.841 / 523.337

66078.180 PSS/SSS: 584.841 / 523.337

Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox