BÁNH XE ĐẨY IVAN (07001.050/060/080) S/SB – KHÔNG THẮNG/CÓ THẮNG

11,666

BÁNH XE ĐẨY IVAN (07001.050/060/080) S/SB – KHÔNG THẮNG/CÓ THẮNG

MÃ HÀNG               GIÁ KHÔNG THẮNG               GIÁ CÓ THẮNG               QUY CÁCH

07001.050                         11.666                                    13.398                    120 CÁI/THÙNG

07001.060                         19.058                                    21.483                      80 CÁI/THÙNG

07001.080                         20.444                                    23.100                      60 CÁI/THÙNG

Danh mục: