RUỘT KHÓA CỬA VICKINI 41115 – 70mm AC/CF

147,390

Mã sản phẩm: 41115.001 AC, 41115.001 BSN, 41115.001 GP, 41115.002 AC, 41115.002 BSN, 41115.002 GP
Là ruột cao cấp được thiết kế với lõi khóa 7 khấc bi, tương đương với 5040 cách sắp xếp bi, đảm bảo an toàn, tránh trùng chìa. Có 2 loại: 1 đầu chìa và 2 đầu chìa. Có 3 màu: ken xước, nâu cổ và vàng. Bán chạy. Dùng với khóa nẹp 200 và thân 58*45.

Ruột khóa cửa VICKINI 41115.002-70mm BSN ken xước bóng, 2 đầu chìa – 184,800 VNĐ
Ruột khóa cửa VICKINI 41115.002-70mm GP vàng bóng, 2 đầu chìa – 184,800 VNĐ
Ruột VICKINI 41115.002-70mm CF café, 2 đầu – 152,266 VNĐ
Ruột VICKINI 41115.002-70mm AC 2 đầu nâu – 147,390 VNĐ

– Quy cách: 80 cái/thùng

Hotline0903.880.246

Chất liệu: Thau Xi
Danh mục: