Ray trượt Tandem giảm chấn mở toàn phần (560F5500B) 71.02.007

1,016,400