Ray trượt Tandem giảm chấn mở toàn phần (560F4000B) 71.02.004

952,600