Ray trượt Tandem giảm chấn mở 3/4 (550F4500B) 71.01.005

475,200