Ray trượt Tandem giảm chấn mở 3/4 (550F4000B) 71.01.004

469,700