Ray trượt Tandem giảm chấn mở 3/4 (550F3500B) 71.01.003

464,200