Ray trượt Tandem giảm chấn mở 3/4 (550F3000B) 71.01.002

464,200