Ray trượt nhấn mở toàn phần (ray không TP+ bộ phụ kiện tip on + khóa ray) (560F4000C) 71.02.010

1,234,200