Ray trượt nhấn mở toàn phần (ray không TP+ bộ phụ kiện tip on + khóa ray) (560F3500C) 71.02.009

1,223,200