Ray hộp Tandembox nhấn mở toàn phần màu trắng (X5 antaro 30Kg Tip-on) 74.04.008

2,842,400