Ray hộp Tandembox nhấn mở toàn phần màu đen (X5 antaro 30Kg Tip-on) 74.04.009

2,842,400