Ray hộp Tandembox giảm chấn mở toàn phần màu đen (X5 antaro 50Kg) 74.04.006

2,131,800