Ray hộp Tandembox giảm chấn mở toàn phần màu đen (X1 antaro 50Kg) 74.00.006

1,811,700