Ray hộp Tandembox âm nhấn mở toàn phần màu đen (Y2 antaro 30Kg Tip-on)

3,999,600