Ray hộp Tandembox âm giảm chấn mở toàn phần màu trắng (Y1 antaro 50Kg)

2,554,200