Ray hộp Legrabox nhấn mở tip-on giảm chấn toàn phần màu trắng (LEGRABOX F 40KG tip-on) 74.13.004

4,457,200