ỐC KẾT NỐI IVAN 20119.030/050/070/100/150 SSS

7,810

ỐC KẾT NỐI IVAN 20119.030/050/070/100/150 SSS
MÀU SẮC: INOX MỜ
QUY CÁCH:
20119.030: 576 CÁI/THÙNG
20119.050: 384 CÁI/THÙNG
20119.070: 272 CÁI/THÙNG
20119.100: 192 CÁI/THÙNG
20119.150: 288 CÁI/THÙNG
BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Danh mục: