ỐC KẾT NỐI IVAN 20112.022/030/050 SSS

5,060

ỐC KẾT NỐI IVAN 20112.022/030/050 SSS
MÀU SẮC: INOX MỜ
QUY CÁCH:
20112.022: 1920 CÁI/THÙNG
20112.030: 1280 CÁI/THÙNG
20112.050:   960 CÁI/THÙNG
BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Danh mục: