ỐC KẾT NỐI IVAN 20103.030/040/050/051/060/080 SC

8,910

ỐC KẾT NỐI IVAN 20103.030/040/050/051/060/080 SC
MÀU SẮC: CROM MỜ
QUY CÁCH:
20103.030: 640 CÁI/THÙNG
20103.040: 320 CÁI/THÙNG
20103.050: 208 CÁI/THÙNG
20103.051: 208 CÁI/THÙNG
20103.060: 208 CÁI/THÙNG
20103.080:   80 CÁI/THÙNG
BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Danh mục: