Nêm nhấn mở TIP ON dùng cho bản lề không bật màu xám (956A1002, 956A1201, 955.1008S) 70.19.005

183,150