Nêm Nhấn Mở Blum màu xám (956A1006) 70.19.007

146,300