Nêm giảm chấn cho bản lề CLIP – CLIP top (973A0500) 70.22.001

61,600