Nắp dùng cho bản lề Clip top (70.1663) 70.18.005

5,500