Nắp dùng cho bản lề Clip top (70.1503.BP) 70.18.002

4,950