Mắt thần Archie AW4610C-12, Chất liệu Đồng, Màu Trắng Bạc

Liên Hệ