Khóa vân tay Đại sảnh cao cấp Archie AJ2011B-04A-KT, Mở khóa: Vân tay, mã số, chìa cơ