Khoá thẻ từ Archie AJ3011 – 05 – K9- Giải pháp tối ưu cho mọi khách sạn