Khóa ray hộc kéo dùng cho ray Tandem (295H5700, ZST.1160W, 5459007) 74.01.002

682,000