Khóa điện tử Hafele PP8100 (912.20.287) – HAFELE

13,957,000

Phụ Kiện Kèm Theo :

– 2 thẻ từ lớn ( 85 x 54mm )

– 2 thẻ từ nhỏ ( 45 x 18mm )

– 2 chìa cơ dự phòng

Phụ kiện tùy chọn (mua riêng)

– Thẻ từ lớn

– Thẻ từ nhỏ