KẸP KÍNH VICKINI 66048.180 PSS/SSS

523,337

Mã sản phẩm: 66048.180 PSS, 66048.180 SSS
Kẹp kính VICKINI 66048.180 – 180 độ PSS – 584.841 VND – Quy cách: 30 cái/thùng
Kẹp kính VICKINI 66048.180 – 180 độ SSS – 523.337 VND – Quy cách: 30 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox