KẸP KÍNH VICKINI 66048.135 PSS/SSS

523,337

Mã sản phẩm: 66048.135 PSS, 66048.135 SSS
Kẹp kính VICKINI 66048.135 – 135 độ PSS – 584,841 VND – Quy cách: 30 cái/thùng
Kẹp kính VICKINI 66048.135 – 135 độ SSS – 523,337  VND – Quy cách: 30 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox