Khóa cửa Thành Đạt cung cấp bánh xe cửa lùa một trong những phụ kiện cửa phụ vụ trong ngành mộc nhằm hoàn thiện khung cửa cho công trình.

Bánh xe cửa lùa là một trong những phụ kiện cửa lùa rất quan trọng trong một hệ cửa lùa. Nếu cửa lùa hoạt động được trơn tru thì bộ phận cửa bánh xe cửa cần được lắp đặt.