Cùi chỏ hơi âm có dừng 130kg (931.84.006) – HAFELE

6,699,000