Cửa trượt xoay bằng gỗ, Hawa Concepta 50, bộ (408.30.593) – HAFELE

52,789,000

Cho cửa trượt trục gỗ 1 cánh, bản lề với cơ chế đóng giảm chấn, Trùm trong/Trùm ngoài, dành cho cửa gỗ, trọng lượng cửa 50 kg, bản lề với cơ chế đóng giảm chấn