Cửa trượt xoay bằng gỗ, Hawa Concepta 40, bộ (408.30.592) – HAFELE

50,589,000

Cho cửa trượt trục gỗ 1 cánh, bản lề với cơ chế đóng giảm chấn, Trùm trong/Trùm ngoài, dành cho cửa gỗ, trọng lượng cửa 40 kg, bản lề với cơ chế đóng giảm chấn