CHỐT CỬA VICKINI 46340 PB

138,600

Mã sản phẩm: 46340.100, 46340.150, 46340.200, 46340.300, 46340.400, 46340.500, 46340.600
Chốt mập thau VICKINI 46340.100 – Quy cách: 120 cái/thùng
Chốt mập thau VICKINI 46340.150 – Quy cách: 120 cái/thùng
Chốt mập thau VICKINI 46340.200 – Quy cách: 72 cái/thùng
Chốt mập thau VICKINI 46340.300 – Quy cách: 72 cái/thùng
Chốt mập thau VICKINI 46340.400 – Quy cách: 48 cái/thùng
Chốt mập thau VICKINI 46340.500 – Quy cách: 48 cái/thùng
Chốt mập thau VICKINI 46340.600 – Quy cách: 48 cái/thùng
Hotline0903.880.246
Chất liệu: Inox
Danh mục: