CHÂN TỦ IVAN (08241.308/310/312/315) SSS INOX MỜ

25,300

Mã sản phẩm: 08241.308, 08241.310, 08241.312, 08241.315
Chân bàn IVAN 08241.308 – 25.300 VNĐ/CÁI
Chân bàn IVAN 08241.310 – 27.500 VNĐ/CÁI
Chân bàn IVAN 08241.312 – 30.800 VNĐ/CÁI
Chân bàn IVAN 08241.315 – 34.100 VNĐ/CÁI
Quy cách: 
180 cái/thùng (08241.308)
120 cái/thùng (08241.310/312)
108 cái/thùng (08241.315)Hotline: 0903 880 246
Chất liệu: Inox
Danh mục: