Chặn góc mở dùng cho bản lề Clip top 155 độ (70T7553.09) 70.20.002

18,700