BỘ TAY NÂNG AVENTOS HK-XS giảm chấn cho cánh tủ trùm ngoài (20K1500) 70.05.003

805,200