BỘ TAY NÂNG AVENTOS HK-XS giảm chấn cho cánh tủ trùm ngoài (20K1300) 70.05.002

805,200